تبلیغات
دانشجویان محیط زیست گرگان - روشهای مختلف جهت یابی
دانشجویان محیط زیست گرگان

!یادمان باشد!! محیط زیست میراث گذشتگان نیست، آن را از آیندگان به امانت گرفته ایم

1 با ساعت :

 ابتدا ساعت خودرا باساعت گرینویچ(GMT) تنظیم می‌کنیم (البته زمانی که ساعتها ۱ ساعت به جلو کشیده میشوند باید ساعت را ۱ ساعت به عقب ببریم و سپس طبق گرینویچ تنظیم کنیم) ساعت گرینویچ ۳/۳۰ ساعت از ساعت اصلی کشور جلوتر است .یعنی اگر ساعت ما۵باشد ساعت به وقت گرینویچ ۲/۳۰ می‌باشد. سپس عقربه ساعت شمار را به طرف خورشید می‌گیریم به طوری که سایه آن به زیر خودش برود. آنگاه بین عدد دوازده و عقربه ساعت شمار زاویه‌ای رسم میکنیم ..اگر برای زاویه تشکیل شده نیمسازی در نطر بگیریم این نیمساز سمت جنوب را نشان میدهد .(البته در نیمکره شمالی که ما قرار داریم(.

   
                http://inlinethumb33.webshots.com/26720/2180081400048093991S425x425Q85.jpg


2) لانه مورچه‌ها :

که خاکریز لانه آنها سمت جنوب را نشان میدهد.


                           http://www.irandeserts.com/pics-1/star-6.jpg


3) خورشید و اجسام :

شئ بلندی را در زمین فرومیکنیم آخر سایه ایجادشده را علامت می‌زنیم .سپس ۲۰ تا ۳۰ دقیقه دیگر مراجعه می‌کنیم دوباره آخر سایه فعلی را علامت می‌زنیم .دونقطه را به هم وصل می‌کنیم پشت خط میایستیم پای چپ را روی علامت سایه اول و پای راست را روی علامت سایه دوم می‌گذاریم .روبروی ما جهت شمال می‌شود.


                       http://amirdehnad.com/daneshgara/image/545H.jpg


4)  جهت یابی در شب :

 که به وسیله ستاره قطبی انجام میشود.این ستاره جهت شمال را نشان می‌دهد.(ستاره قطبی نور زیادی دارد واطراف آن تا شعاع زیادی ستاره‌ای دیده نمی‌شودو دقیقا در امتداد محور زمین است   ...(


                              http://dc120.4shared.com/img/330660695/9fdbbeff/polaris_Aa_Ab_B.jpeg?&sizeM=3


5 تنه درختان بریده شده :

خطوط درخت رانگاه می‌کنیم هرجا که فاصله خطوط به هم نزدیک باشد سمت شمال و هرجا که فاصله خطوط از هم دور باشد سمت جنوب را نسان می‌دهد.


                              http://img.tebyan.net/big/1388/05/1101211499230706210962144220401311354.jpg

6 خزه روی درختان :

آن طرفی که خزه زیاد است سمت شمال را نشان می‌دهد.


                              http://www.persiangraphic.com/thumbs/__2/_27/dsc01097_20100808_1504848380.jpg7 به وسیله ماه :

اگر درنیمه اول ماه باشیم برآمدگی ماه به سمت مغرب است و اگر درنیمه دوم ماه یاشیم(از روز ۱۶ به بعد) برآمدگی ماه به سمت مشرق است.

نکته: چنانچه نمی‌دانیم در نیمه اول هستیم یا نیمه دوم دوطرف ماه را از بالا به پایین وصل میکنیم چنانچه حرف p شد نیمه اول و اگر حرف q شد نیمه دوم است


                         http://www.moshkan.com/up/upload_image/3c333bc977d91a34a36962cbf0d48c50.jpg
نوشته شده در چهارشنبه 10 فروردین 1390 ساعت 16:42 توسط شهره توکلی نظرات |

http://GSES.sub.ir

http://Mohitezist85.mihanblog.com