تبلیغات
دانشجویان محیط زیست گرگان - انسان و انسانیت......هی آرمان
دانشجویان محیط زیست گرگان

!یادمان باشد!! محیط زیست میراث گذشتگان نیست، آن را از آیندگان به امانت گرفته ایم

جوجه زاغی را بر شاخ سیب می بندیم تا عبرت دیگران شود

خوک را در 13 فروردین صدها نفر دنبال می کنند...و زیر ضربات پیاپی چوب و چماق و چاقو می کشند

هزاران نفر شاهد این ماجرا بودند

خوک در میان جمعیت(حتما می دانید که حیوان وحشی اصلا دوست ندارد در کنار آدم آبتنی کند)از شدت خستگی به هر چاله آبی می رسید تنی به آب می زد تا آبی بخورد و کمی سرد شود

چند ساعت در حال دویدن با یک جمعیتی چوب بدست به دنبالش می توانید تصور کنید چه استرسی به آن حیوان وارد می شد.؟

با ضربه چوب به دست های جلویی خوک جمعیت بر سر خوک می ریزند

خوک هنوز زنده است و مشغول جان دادن است و مردم با چوب و سنگ به سرو بدنش ضربه می زنند که یکی دم خوک را یا چاقو می کند و صدای خوک به آسمان می رود .....دم را 20 هزار تومان می خریدند و آن مرد مجال مردن را به خوک نداد!

در کشور اسلامی ران و دست ها به تاراج می رود و هستند کسانی که در کنار بساط خود کباب خوک را در 13 بدر به دندان میگیرند

خوک کشته شد با بدترین حالت ممکن ....در نهایت استرس و فشار....

کاشکی تنها صدای گلوله ای بود و خلاص

یکی دندان های جلویی را کند تا برای پدرش انگشتر درست کند


دندان تیز کردن بر سر لاشه خوک....


نوشته شده در جمعه 26 فروردین 1390 ساعت 23:46 توسط داود فداکار نظرات |

http://GSES.sub.ir

http://Mohitezist85.mihanblog.com