تبلیغات
دانشجویان محیط زیست گرگان - 5 June روز جهانی محیط زیست
دانشجویان محیط زیست گرگان

!یادمان باشد!! محیط زیست میراث گذشتگان نیست، آن را از آیندگان به امانت گرفته ایم

در کنار و گوشه برگه مربوط به روز 15 خرداد در تقویم، اگر خوب چشمانمان را تیز کنیم می بینیم که روز جهانی محیط زیست ثبت شده، شاید هم گویندگان اخبار تلویزیون یا رادیو، البته در صورت کمبود سوژه خبری، سخنی درباره این مناسبت جهانی به میان آورند.

 توقعمان را زیاد نکنیم، ارزش محیط زیست ما کمتر از این حرف هاست که در این روز اقدامی در جهت بهبود وضعیتش صورت گیرد. 

چه اهمیت دارد که باغ اکولوژیکی نوشهر با آن همه غنای گونه­ ای نابود شد؟ 

چه اشکالی دارد که جنگل­ عباس آباد به زباله دانی تبدیل شد و طبیعت بکرش جای خود را به تعفن و آلودگی داد؟ 

مگر مهم است که جنگل های گلستان در آتش جان دادند؟ درختان قطع شوند، حیات وحش به نابودی کشیده شود، خلیج فارس آلوده شود، اینها هیچ کدام مهم نیست! فقط یک مورد مهم است؛ نام خلیج فارس همان خلیج فارس بماند، هرچند نابود شود! هیچ اهمیتی ندارد که صدها سازه بدون ارزیابی محیط زیستی بنا شود و چند سال بعد عواقبش دامان ما، محیط زیست ما و نسل آینده را بگیرد. همین که منافع مادی کوتاه مدت حاصل شود کافی است! ضرر های کلان بلند مدت اقتصادی فدای یک تار موی نابود کنندگان محیط زیست! آیندگان هم بروند خودشان یک فکری به حال خودشان بکنند!

راستی روز جهانی محیط زیست گرامی؟! 

اصلا ما را چه به مناسبت های جهانی!!!


نوشته شده در شنبه 14 خرداد 1390 ساعت 23:00 توسط لیلا دباغ نظرات |

http://GSES.sub.ir

http://Mohitezist85.mihanblog.com