تبلیغات
دانشجویان محیط زیست گرگان - دره آلمه، دره خاطرات
دانشجویان محیط زیست گرگان

!یادمان باشد!! محیط زیست میراث گذشتگان نیست، آن را از آیندگان به امانت گرفته ایم

اول دره روباهی خرامان خرامان میان بوته ها گم شد... دمی سوار بر باد میشد و ناگهان مکثی، نگاهی و باز می رفت..
غریب بودیم برایش و دره از پچ پچ و خش خش ما پر... کمی جلوتر گله قوچ و میش سینه کش دره از دور پیدا بود و رد پای پلنگی در میان جاده که اریب گذشته بود.
 خرت خرت برف ها زیر پا و گرمای آفتاب و باد خنک...
زمستانش قشنگ تر از خزانش و بهار که وصفش ناگفتنی است...
دره آلمه دره خاطرات ...

 


نوشته شده در چهارشنبه 6 مهر 1390 ساعت 23:39 توسط داود فداکار نظرات |
نمایش نظرات 1 تا 30

http://GSES.sub.ir

http://Mohitezist85.mihanblog.com