تبلیغات
دانشجویان محیط زیست گرگان - آهو1
دانشجویان محیط زیست گرگان

!یادمان باشد!! محیط زیست میراث گذشتگان نیست، آن را از آیندگان به امانت گرفته ایم

پارک ملی گلستان

میرزابایلو و سلوگرد


جمعیت آهوان میرزابایلو 200تا و جمعیت سلوگرد 20تا که زینت دهنده دشت های پارک ملی گلستانند.

میرزابایلو چسبیده به منطقه حفاظت شده قرخود و آهوان سرگردان بین این دو منطقه هستند و امن ترین جا برای اهوان اطراف پاسگاه است.

جمعیت سلوگرد تقریبا 20 تا است که در اطراف محیط بانی سلوگرد هستند که آثار و شواهد خوابگاه آهوان مشخص است. اهوان سلوگرد تا بهکده رضوی جابجا می شوند که بیشتر تلفات شکار در این جابجایی ها اتفاق می افتد.نوشته شده در دوشنبه 25 مهر 1390 ساعت 21:55 توسط داود فداکار نظرات |

http://GSES.sub.ir

http://Mohitezist85.mihanblog.com