تبلیغات
دانشجویان محیط زیست گرگان - افعی گرزه مار
دانشجویان محیط زیست گرگان

!یادمان باشد!! محیط زیست میراث گذشتگان نیست، آن را از آیندگان به امانت گرفته ایم

عکس مربوط به افعی گونه گرزه مار می باشد. کلیدهای شناسایی افعی ها که بسیار سمی می باشند: سرمثلثی، مردمک عمودی چشم ها، نازک شدن  بدن مار در قسمت دم است.

افعی ها نسبت به کفچه مار مهاجم تر می باشند و در برخوردهای تصادفی عکس العمل تندتری نسبت به سایر مارها دارند. اما در خاطر داشته باشیم که در مواجه با مار کبرا،به خیال انکه مردمک چشمش عمودی نیست و گرد است و سری مثلثی ندارد آنرا به حساب مار غیر سمی نگذاریم که بسیار خطرناک می باشد.(گرچه سر کفچه مار در حالت تهاجمی را همه می شناسند)هرچند که در برخورد با مارها فرد تحت تاثیر هورمون ها است اما تا جایی که می توانیم از کشتن مارها خود داری کنیم و به دیگران هم توصیه کنیم.

مرجع معتبر در مورد مارهای ایران کتاب مارهای ایران است که نوشته استاد گرانقدر دکتر محمود لطیفی می باشد که براستی راه گشای بسیاری از مسایل در این زمینه بوده است .روحش شاد.

 


نوشته شده در دوشنبه 2 آبان 1390 ساعت 21:35 توسط داود فداکار نظرات |

http://GSES.sub.ir

http://Mohitezist85.mihanblog.com