تبلیغات
دانشجویان محیط زیست گرگان - طبیعت مرد ایران زمین
دانشجویان محیط زیست گرگان

!یادمان باشد!! محیط زیست میراث گذشتگان نیست، آن را از آیندگان به امانت گرفته ایم


طبیعت مرد ایران

استاد کامبیز بهرام سلطانی


 از میان ما رفت...


تسلیت به همه طبیعت دوستان

روحش شاد و یادش گرامی

نوشته شده در شنبه 1 بهمن 1390 ساعت 03:08 توسط داود فداکار نظرات |

http://GSES.sub.ir

http://Mohitezist85.mihanblog.com