تبلیغات
دانشجویان محیط زیست گرگان - همیشه بیشه اینجا پر از هراس تفنگ است...
دانشجویان محیط زیست گرگان

!یادمان باشد!! محیط زیست میراث گذشتگان نیست، آن را از آیندگان به امانت گرفته ایم

الا ای مرد کوهستان که سر در آسمان داری
و یا در دشت بی پایان هدف را در نشان داری
به آن دوربین دستانت بگو ای یار تنهایی
نپرسیدی از این آهو که طفلی در میان داری
و او گفت و تو صیاد نشنیدی صدایش را
 بترس از آتش وجدان که خود اندر نهان داری
چه گویی در جواب بره ی مظلوم بی مادر
که خون مادرش را پیش چشمانش روان داری
بمیرد او ز بی شیری ز بعد رنج بی پایان
جهان را سروری و نیست این رسم جهانداری
مدبر باش و خوش طینت خدا را داور خود کن
چو سالاری عدالت کن برادر تا توان دارینوشته شده در یکشنبه 8 مرداد 1391 ساعت 14:07 توسط زینب دوستی نظرات |

http://GSES.sub.ir

http://Mohitezist85.mihanblog.com