تبلیغات
دانشجویان محیط زیست گرگان - Jaguar
دانشجویان محیط زیست گرگان

!یادمان باشد!! محیط زیست میراث گذشتگان نیست، آن را از آیندگان به امانت گرفته ایم

The jaguar (Panthera onca) is a big cat, a feline in the Panthera genus, and is the only Panthera species found in the Americas. The jaguar is the third-largest feline after the tiger and the lion, and the largest in the Western Hemisphere. The jaguar's present range extends from Southern United States and Mexico across much of Central America and south to Paraguay and northern Argentina. Apart from a known and possibly breeding population in Arizona (southeast of Tucson), the cat has largely been extirpated from the United States since the early 20th century. 

This spotted cat most closely resembles the leopard physically, although it is usually larger and of sturdier build and its behavioural and habitat characteristics are closer to those of the tiger. While dense rainforest is its preferred habitat, the jaguar will range across a variety of forested and open terrains. It is strongly associated with the presence of water and is notable, along with the tiger, as a feline that enjoys swimming.


نوشته شده در سه شنبه 18 مهر 1391 ساعت 18:57 توسط وحید زمانی نظرات |

http://GSES.sub.ir

http://Mohitezist85.mihanblog.com