تبلیغات
دانشجویان محیط زیست گرگان - معرفی سایت زیست محیطی برای کشورهای MENA (خاورمیانه و شمال افریقا)
دانشجویان محیط زیست گرگان

!یادمان باشد!! محیط زیست میراث گذشتگان نیست، آن را از آیندگان به امانت گرفته ایم

سایت اکومنا حاوی اطلاعات مفیدی درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه ی  انرژی های نو - مدیریت پسماند  و حفاظت از محیط زیست در کشورهای منا  Middle East and North Africa  : MENA می باشد. عناوین برخی از آخرین مطالب ارائه شده  در سایت در زیر درج شده است.   نشانی سایت اکومنا :http://www.ecomena.org/


نوشته شده در چهارشنبه 15 آذر 1391 ساعت 13:34 توسط شهره توکلی نظرات |

http://GSES.sub.ir

http://Mohitezist85.mihanblog.com