تبلیغات
دانشجویان محیط زیست گرگان - منابع کارشناسی ارشد محیط زیست
دانشجویان محیط زیست گرگان

!یادمان باشد!! محیط زیست میراث گذشتگان نیست، آن را از آیندگان به امانت گرفته ایم

آلودگی

کتاب:

افیونی+مینو دبیری + فصول مربوط به آلودگی در کتاب زمین سیاره زنده و اکولوژی اردکانی

جزوه:

میر غفاری اصفهان + خراسانی تهران

طراح اصلی دکتر خراسانی


شناخت و حمایت محیط زیست

کتاب:

اکولوژی اردکانی + مبانی محیط زیست + زمین سیاره زنده + زیستن در محیط زیست

جزوه:

دکتر خراسانی تهران

طراح اصلی دکتر خراسانی


ارزیابی و آمایش سرزمین

کتاب:

آمایش دکتر مخدوم+GIS درویش صفت +گیتاشناسی بوم سازگانها ماهینی + شالوده زیست شناسی حفاظت ماهینی

جزوه:

جزوات دکتر ماهینی کارشناسی و ارشدگرگان + صفحه ماهواره هاGIS  ماهینی +ارزیابی و GISاصفهان سفیانیان

طراح اصلی:دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی


اکولوژی حیات وحش

کتاب:

بوم شناسی منصور مصداقی + اکولوژی کربز + اکولوژی رفتار

جزوه:

جزوات 4درس1 بوم شناسی مهره داران 2مبانی اکولوژی حیات وحش3فنون 4زیست شناسی حیات وحش

جزوات گرگان1،2،3دکتر حسین وارسته 4دکتر ماهینی

جزوات تهران124دکتر کابلی3دکتر کرمی

جزوات اصفهان124خانم دکتر ملکیان 3دکتر همامی

طراح ؟


بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری

کتاب:

پرندگان منصوری برای تصاویر + مقدمه ای بر پرنده شناسی منصوری + پستانداران ضیایی

جزوه:

گرگان پرنده و بیولوژی دکتر حمید رضا رضایی

تهران پرنده کابلی بیولوژی علیزاده

اصفهان پرنده همامی؟یا ملکیان بیولوژی ملکیان

طراح اصلی ؟


 نکات مربوط به کنکور اضافه خواهد شد

 کتاب + جزوه = قبولی ارشد


نوشته شده در سه شنبه 27 مهر 1389 ساعت 23:35 توسط داود فداکار نظرات |

http://GSES.sub.ir

http://Mohitezist85.mihanblog.com