تبلیغات
دانشجویان محیط زیست گرگان - مرثیه ای برای نگین سرخ آذربایجان
دانشجویان محیط زیست گرگان

!یادمان باشد!! محیط زیست میراث گذشتگان نیست، آن را از آیندگان به امانت گرفته ایم

 

دریاچه ارومیه دارد آب می رود!

  

آدمیان در قبال خود، جامعه و طبیعت پیرامونشان مسوول اند و می بایست برای سلامت خود و نسل های بعد از خود دغدغه داشته باشند. از هر چیزی به قدر معقول بهره ببرند و در صدد آسیب برنیایند اما متاسفانه این بدیهی ترین آموزه انسانی هراز چندگاهی به فراموشی سپرده می شود و انسان به قصد تصرف و دسترسی به راحتی بیشتر دست به فجایع غیر قابل جبران می زند...

 

دریاچه ارومیه شاهد خوبی بر راحت طلبی انسان و عدم مسئولیت نسبت به پدیده ها ی آفرینش است...

متهم اصلی نابودی دریاچه ارومیه، مجموعه ای از دخل و تصرف های ناروای انسان در طبیعت است و نامش توسعه ناپایدار!!

مدیریت غلط آب و زمین، آرام آرام تبدیل به اژدهای عظیم الجثه ای شده که کاسه دریاچه ارومیه را جرعه جرعه می نوشد و آنقدر هم ولع دارد که تا تمامش نکند دست بردار نیست...

باید گریست نه به حال دریاچه ای که روزگاری مظهر باروری خطه آذربایجان بود بلکه به حال آدمهایی که با تمام ادعایشان گذاشتند نگین سرخ ارومیه جلو چشمشان خشک شود... ادعاهایی که تنها کارایی شان کر کردن گوش فلک است...!

 

دریاجه ارومیه دارد می میرد!

شنیده ایم، می خواهند نجاتش دهند، اما اگر این روزها ببینی اش، باور نمی کنی که کسی بتواند آن را زنده نگهدارد. دریاچه ای که نزدیک به 40 سال است، که مدعی حفاظت از آن هستند، چه شد که به یک باره در ورطه نابودی افتاده است؟ دریاچه ارومیه که به عنوان یکی از 9 ذخیره گاه بیوسفری ایران در یونسکو شناخته می شود و از سال 1357 نیز در زمره یکی از مهم ترین تالاب های بین المللی جهان در سایت رامسر به ثبت رسیده است امروز در حال نابودی تدریجی است.کاری نکنیم که تا چند سال دیگر در درس جغرافیا به دانش آموزانمان بگوییم که قبلا در ارومیه دریاچه بزرگی بود و نیاکان ما گذاشتند برود و ککشان هم نگزید...!

 


نوشته شده در چهارشنبه 12 آبان 1389 ساعت 17:48 توسط زینب دوستی نظرات |

http://GSES.sub.ir

http://Mohitezist85.mihanblog.com