تبلیغات
دانشجویان محیط زیست گرگان - دوستی با حیوانات
دانشجویان محیط زیست گرگان

!یادمان باشد!! محیط زیست میراث گذشتگان نیست، آن را از آیندگان به امانت گرفته ایم

دراین عکس سه تا توله سگ ماده را می بینید که به دلیل ماده بودن محکوم به مرگ هستند چشم توله ها تا چند روز پس از تولد بسته است و این زمان خوب برای از بین بردن توله ها است....و....
 یک شب سرد زمستانی برای مردن بس است ...


نوشته شده در پنجشنبه 20 آبان 1389 ساعت 21:24 توسط داود فداکار نظرات |

http://GSES.sub.ir

http://Mohitezist85.mihanblog.com