تبلیغات
دانشجویان محیط زیست گرگان - پلنگ صادرات،ببر واردات
دانشجویان محیط زیست گرگان

!یادمان باشد!! محیط زیست میراث گذشتگان نیست، آن را از آیندگان به امانت گرفته ایم

خشم را در نگاهش می خوانی،او را به روسیه بردند تا برف بازی چند تا روسی را گرم کند..!!!

به همین سادگی...چند تایی را در زیر ماشین در جاده های نا بجا،چند تایی را به بهانه های مختلف  ...چند تایی را نیز از زیستگاهش به زیر میکشیم و می کشیم....و...فرداها...عکسش را در کتاب ها به  آنها(آنهایی که امانتی خود را از ما خواهند گرفت..)نشان می دهیم.. و می گوییم ...عجب پلنگی بود ...حیوان با ارزشی بود...قدیما به روسیه پلنگ می دادیم و ببر می گرفتیم...خیلی با ارزش بود...؟؟؟ولی حیف که الان دیگه نیست...؟؟؟!!!

و...ناگهان..چه زود دیر می شود...؟؟؟


نوشته شده در پنجشنبه 2 دی 1389 ساعت 04:16 توسط داود فداکار نظرات |

http://GSES.sub.ir

http://Mohitezist85.mihanblog.com